اگه چیزیو میخوای که نداشتی هیچوقت ، باید کاری رو کنی که نکردی هیچوقت :: اینجا نلی از روزهایش می گوید

اگه چیزیو میخوای که نداشتی هیچوقت ، باید کاری رو کنی که نکردی هیچوقت

یادم بمونه:)

درباره من
تـا زمانی که
رسیــدنــ به #تـــــــــو
امـکانـ دارد
زندگـی درد قشنگیستـــــــ
که جریــانــ دارد....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان