لادن :: اینجا نلی از روزهایش می گوید

لادن

دوستی مثل تو، بزرگترین آرزوم بود...
 حالا
داشتنت، بزرگترین سرمایه ی زندگیمه :)))
۱۲ موافق ۰ مخالف
درباره من
قصد سرم داری، خنجر به مشت
خوش تر از این نیز توانیم کشت
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان