خوندنش توصیه نمیشه،فقط برای فراموش نشدن :: اینجا نلی از روزهایش می گوید

خوندنش توصیه نمیشه،فقط برای فراموش نشدن

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
درباره من
قصد سرم داری، خنجر به مشت
خوش تر از این نیز توانیم کشت
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان