بقیش با تو :) :: اینجا نلی از روزهایش می گوید

بقیش با تو :)

خداجونم من قدم اولم رو برداشتم، حالا نوبت توست😉

۱۳ موافق ۲ مخالف
درباره من
تـا زمانی که
رسیــدنــ به #تـــــــــو
امـکانـ دارد
زندگـی درد قشنگیستـــــــ
که جریــانــ دارد....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان