ما را نگاهی از تو تمام است ، اگر کنی ...! :: اینجا نلی از روزهایش می گوید

ما را نگاهی از تو تمام است ، اگر کنی ...!

آذر جان، دخترک ته تغاری پاییز، خوش آمدی:)

باران کوچه ها را به یُمن آمدنت شست.


+تیتر از سعدی جان:)

۱۰ موافق ۰ مخالف
درباره من
تـا زمانی که
رسیــدنــ به #تـــــــــو
امـکانـ دارد
زندگـی درد قشنگیستـــــــ
که جریــانــ دارد....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان